🔺 تلاش مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون بازار سرمایه

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تلاش مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون بازار سرمایه

🔹 رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی: در صدد هستیم پس از برگزاری جلسات متعدد با فعالان بازار سرمایه و نهاد‌های ذیربط، اصلاح قانون حمایت از بازار ظرف مدت ده روز بعد از گرفتن نظرات اصلاحی، به صحن علنی مجلس ارائه گردد.

ادامه مطلب ...
popup