🔺 نشست فوق العاده هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نشست فوق العاده هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

🔺 نشست فوق العاده هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

🔹 نشست فوق العاده هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با محوریت بررسی ابعاد تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

ادامه مطلب ...
popup