🔺 دفاع قاطع پورابراهیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی در نشست هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دفاع قاطع پورابراهیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی در نشست هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین

🔺 دفاع قاطع پورابراهیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی در نشست هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین

🔹 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:اساسا براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی و تصویب آن بر عهده دولت است لذا اینکه دولت بجای این سازمان راساً تصمیم بگیرد و اساسا هیچ نقشی را برای سازمان تامین اجتماعی  قائل نباشد، مغایرت صریح با ماده مذکور دارد.

ادامه مطلب ...
popup