🔺 تامین امنیت غذایی با استفاده حداکثری از مدیریت دانش‌بنیان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تامین امنیت غذایی با استفاده حداکثری از مدیریت دانش‌بنیان

🔺 تامین امنیت غذایی با استفاده حداکثری از مدیریت دانش‌بنیان

🔹 معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد امنیت پایدار غذایی با استفاده حداکثری از ظرفیت داخلی و مدیریت دانش‌بنیان با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تامین می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup