🔺 تحریم شرکت‌های پتروشیمی نمایشی است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تحریم شرکت‌های پتروشیمی نمایشی است

🔹 دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: هیچ نگرانی از بابت تحریم پتروشیمی وجود ندارد و این در شرایطی است که بعضی از محصولات پتروشیمی به صورت پیش فروش است. یعنی این گونه نیست که محصولی روی دست ما باقی مانده باشد و ما نتوانیم صادر کنیم.

ادامه مطلب ...
popup