🔺 همکاری ایران و عمان برای تولید و سرمایه گذاری مشترک تولید محصولات شیلاتی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 همکاری ایران و عمان برای تولید و سرمایه گذاری مشترک تولید محصولات شیلاتی

🔺 همکاری ایران و عمان برای تولید و سرمایه گذاری مشترک تولید محصولات شیلاتی

🔹 مدیرعامل هلدینگ کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر از تفاهم با هیئت تجاری عمانی برای تولیدات شیلاتی، پرورش ماهیان کپور و خاویاری، انتقال دانش و فناوری، توسعه سرمایه گذاری، بازرگانی و بازاریابی خبرداد.

ادامه مطلب ...
popup