🔺 حاجیلوئیان: باخت‌هایم زیاد شده بود، در جام تختی قهرمان شدم!/ سبک کشتی قاسم‌پور و فیروزپور را می‌شناسم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 حاجیلوئیان: باخت‌هایم زیاد شده بود، در جام تختی قهرمان شدم!/ سبک کشتی قاسم‌پور و فیروزپور را می‌شناسم

🔺 حاجیلوئیان: باخت‌هایم زیاد شده بود، در جام تختی قهرمان شدم!/ سبک کشتی قاسم‌پور و فیروزپور را می‌شناسم

🔹 قهرمان وزن 92 کیلوگرم جام تختی می‌گوید برای مدتی کوتاه تعداد باخت‌هایش زیاد شده بود و همین انگیزه‌ جبران را در او به وجود آورد و قهرمان جام تختی در تنکابن شد.

ادامه مطلب ...
popup