🔺 کارکنان دانشگاه آزاد نسبت به اخذ 3 درصد بیمه بیکاری و عدم واریز این مبالغ به حساب تأمین اجتماعی معترض هستند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 کارکنان دانشگاه آزاد نسبت به اخذ 3 درصد بیمه بیکاری و عدم واریز این مبالغ به حساب تأمین اجتماعی معترض هستند

🔺 کارکنان دانشگاه آزاد نسبت به اخذ 3 درصد بیمه بیکاری و عدم واریز این مبالغ به حساب تأمین اجتماعی معترض هستند

🔹 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت:40 سال است 3 درصد اخذ شده از حقوق کارکنان دانشگاه آزاد به منظور بیمه بیکاری به حساب تأمین اجتماعی واریز نمی‌شود.

ادامه مطلب ...
popup