🔺 مدافعان سند 2030 در سازمان برنامه و بودجه مانع اجرای قانون رتبه بندی معلمان می شوند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مدافعان سند 2030 در سازمان برنامه و بودجه مانع اجرای قانون رتبه بندی معلمان می شوند

🔺 مدافعان سند 2030 در سازمان برنامه و بودجه مانع اجرای قانون رتبه بندی معلمان می شوند

🔹 نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه  مدافعان سند 2030 در سازمان برنامه و بودجه مانع اجرای قانون رتبه بندی معلمان می شوند، گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز به دلیل ممانعت افرادی در صندوق بازنشستگی کشور اجرا نمی شود.

ادامه مطلب ...
popup