🔺 نقش کلیدی مردم در تامین مالی پروژه‌های زیربنایی/ انتشار اوراق مشارکت ارزی به زیان پروژه‌های زیربنایی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 نقش کلیدی مردم در تامین مالی پروژه‌های زیربنایی/ انتشار اوراق مشارکت ارزی به زیان پروژه‌های زیربنایی است

🔺 نقش کلیدی مردم در تامین مالی پروژه‌های زیربنایی/ انتشار اوراق مشارکت ارزی به زیان پروژه‌های زیربنایی است

🔹 کارشناس اقتصاد حمل‌ونقل با تاکید برنقش کلیدی مردم در تامین مالی پروژه‌های زیربنایی، گفت:فروش اوراق مشارکت ارزی برای انجام پروژه‌های مولد زیربنایی معایب و مزایایی دارد.

ادامه مطلب ...
popup