🔺 پروتئینی که ۱۰ هزار برابر بیشتر سلول‌های ضد سرطان تولید می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 پروتئینی که ۱۰ هزار برابر بیشتر سلول‌های ضد سرطان تولید می‌کند

🔺 پروتئینی که ۱۰ هزار برابر بیشتر سلول‌های ضد سرطان تولید می‌کند

🔹 محقان دریافته‌اند که افزودن یک پروتئین تقویت کننده به نام "اینترلوکین-۷" به طور چشمگیری اثربخشی ایمنی‌درمانی سلول‌های "CAR T" را بهبود می‌بخشد و ۱۰ هزار برابر سلول‌های ضد سرطان بیشتری تولید می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup