🔺 سازمان ملل با تعیین گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر آمریکا را بررسی کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سازمان ملل با تعیین گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر آمریکا را بررسی کند

🔺 سازمان ملل با تعیین گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر آمریکا را بررسی کند

🔹 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مجامع بین المللی در پیگیری بسیاری از مسایل تابع تجویزات مغرضانه قدرت های بزرگ هستند، گفت: سازمان ملل با استقلال عمل در تعیین گزارشگر ویژه برای ارائه گزارش سالانه درباره وضعیت حقوق بشر در آمریکا، اقدام کند.

ادامه مطلب ...
popup