🔺 هیچ سقفی برای قیمت هتل‌ها گذاشته نشد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هیچ سقفی برای قیمت هتل‌ها گذاشته نشد

🔹 رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به افزایش نرخی که طی ماه‌گذشته به سبب آزادسازی قیمت‌ها اتفاق افتاده است، از لزوم تعدیل نرخ هتل‌ها سخن گفت و ادامه داد: هیچ سقفی از سوی وزارتخانه میراث و گردشگری برای قیمت هتل‌ها گذاشته نشد.

ادامه مطلب ...
popup