🔺 دعوت از بخش خصوصی برای بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار/گزارش دستگاه‌های متخلف به دستگاه قضا ارسال می شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دعوت از بخش خصوصی برای بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار/گزارش دستگاه‌های متخلف به دستگاه قضا ارسال می شود

🔺 دعوت از بخش خصوصی برای بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار/گزارش دستگاه‌های متخلف به دستگاه قضا ارسال می شود

🔹 رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس گفت: کار این کمیسیون با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به اتمام نرسیده و ادامه دارد، در صورت تایید گزارش‌های واصله از سوی دستگاه های امتناع کننده از اجرای قانون، حتما گزارش آن‌ها به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس و صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup