🔺 سازمان اداری و استخدامی در جذب پرستاران کرونا دخالتی ندارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سازمان اداری و استخدامی در جذب پرستاران کرونا دخالتی ندارد

🔺 سازمان اداری و استخدامی در جذب پرستاران کرونا دخالتی ندارد

🔺 سازمان اداری و استخدامی در جذب پرستاران کرونا دخالتی ندارد

🔹 سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این سازمان هیچ نقشی در فرایند به‌کارگیری پرستاران در زمان شیوع کرونا و عدم تمدید قرارداد این افراد در حال حاضر ندارد، اما موضوع تعیین تکلیف این عزیزان را پیگیری می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup