🔺 بیش از 40 درصد مدارس خوزستان باید تعمیر و بازسازی شوند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بیش از 40 درصد مدارس خوزستان باید تعمیر و بازسازی شوند

🔺 بیش از 40 درصد مدارس خوزستان باید تعمیر و بازسازی شوند

🔹 نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت: مدارس خوزستان نسبت به سایر استان ها از لحاظ تجهیزات و امکانات آموزشی با یک فاصله معنا داری روبه رو هستند چرا که بیش از 40 درصد مدارس خوزستان باید تعمیر و بازسازی شوند.

ادامه مطلب ...
popup