🔺 تلاش برای احیا واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل آبادان/ آبادان به بیش از 500 کلاس درس نیاز دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تلاش برای احیا واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل آبادان/ آبادان به بیش از 500 کلاس درس نیاز دارد

🔺 تلاش برای احیا واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل آبادان/ آبادان به بیش از 500 کلاس درس نیاز دارد

🔹 نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: در حال حاضر آبادان به 526 کلاس درس نیاز دارد تا به متوسط سرانه ملی نزدیک شویم و در همین راستا نیز دولت قول داده که در طی 5 سال اتفاقات خوبی در ساخت مدارس رخ دهد.

ادامه مطلب ...
popup