🔺 پارلمان‌های ایران و کرواسی پیوند بخش تجاری دو کشور را برقرار کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پارلمان‌های ایران و کرواسی پیوند بخش تجاری دو کشور را برقرار کنند

🔺 پارلمان‌های ایران و کرواسی پیوند بخش تجاری دو کشور را برقرار کنند

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تسهیل روابط میان تجار و بخش‌های خصوصی ایران و کرواسی گفت: گروه‌های دوستی پارلمانی دوکشور می‌توانند با فعال کردن بیش از گذشته این مناسبات و تسهیل ارتباطات تجاری، روابط اقتصادی دوکشور را چند برابر رشد دهند.

ادامه مطلب ...
popup