🔺 جزئیات کاربردی از روند اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده/ تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌ها به حکم قانونی نیاز دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 جزئیات کاربردی از روند اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده/ تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌ها به حکم قانونی نیاز دارد

🔺 جزئیات کاربردی از روند اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده/ تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌ها به حکم قانونی نیاز دارد

🔹 مدیر کل دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی با بیان اینکه ارائه اظهارنامه به این معنا است که مودی مالیات مقطوع را نپذیرفته، گفت: ارقام اظهارنامه مودی باید کامل باشد و میزان فروش و انواع هزینه‌ها به همراه اطلاعات هویتی به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

ادامه مطلب ...
popup