🔺 کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ خاک شد!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ خاک شد!

🔹 دو دستگاه تریلی حاوی کنجاله سویا که از بندر خارج و درنهایت با بار خاک به مقصد رسیده، توقیف شده است، ولی ابهامات پرونده محموله‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تامین ارز شده مشخص نیست؛ گمرک نیز اعلام کرده که محموله کنجاله را با تائید وزارت جهاد ترخیص کرده، ولی مسئولیتی برای رهگیری بعد از آن ندارد.

ادامه مطلب ...
popup