🔺 نباید با تغییر حاکمیت در افغانستان تغییری در موضوع حقآبه ایران از هیرمندایجاد شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نباید با تغییر حاکمیت در افغانستان تغییری در موضوع حقآبه ایران از هیرمندایجاد شود

🔺 نباید با تغییر حاکمیت در افغانستان تغییری در موضوع حقآبه ایران از هیرمندایجاد شود

🔹 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:وزارت خارجه و وزارت نیرو مسئولیت پیگیری سیاسی و فنی حقآبه ها از رودهای مرزی را برعهده دارند و نباید با تغییر حاکمیت در افغانستان تغییری در موضوع حقآبه ایران از هیرمندایجاد شود و استان های شرقی کشور دچار مشکلات بیشتری شوند.

ادامه مطلب ...
popup