🔺 مباحث قضایی زندانیان زندان اوین در جلسه نمایندگان مجلس با دادستان کل کشور پیگیری می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مباحث قضایی زندانیان زندان اوین در جلسه نمایندگان مجلس با دادستان کل کشور پیگیری می‌شود

🔺 مباحث قضایی زندانیان زندان اوین در جلسه نمایندگان مجلس با دادستان کل کشور پیگیری می‌شود

🔹 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح بازدید اعضای این کمیسیون از زندان اوین، گفت: در نشستی که فردا با دادستان کل کشور در مجلس خواهیم داشت، مباحث قضایی زندانیان زندان اوین را مطرح می‌کنیم تا کمک مؤثری به آنها و سازمان زندان‌ها شود.

ادامه مطلب ...
popup