🔺 آخرین خبرها از نصب کارتخوان نانوایی‌های کرمان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آخرین خبرها از نصب کارتخوان نانوایی‌های کرمان

🔹 نصب کارتخوان‌های جدید در نانوایی‌های استان کرمان نیز مانند چند استان دیگر در حال انجام است و مدیران متولی ضمن اینکه تاکید دارند قیمت و وزن نان تغییری نکرده اعلام می‌کنند که سهولت خرید و افزایش نظارت بر واحدهای عرضه نان از جمله فواید این طرح است.

ادامه مطلب ...
popup