🔺 پرهیز از اقدامات شتابزده و گره گشایی از مشکلات مردم از ویژگی های درخشان شهید چمران بود/امثال شهید چمران باید الگوی دستگاه تربیتی جمهوری اسلامی باشند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پرهیز از اقدامات شتابزده و گره گشایی از مشکلات مردم از ویژگی های درخشان شهید چمران بود/امثال شهید چمران باید الگوی دستگاه تربیتی جمهوری اسلامی باشند

🔺 پرهیز از اقدامات شتابزده و گره گشایی از مشکلات مردم از ویژگی های درخشان شهید چمران بود/امثال شهید چمران باید الگوی دستگاه تربیتی جمهوری اسلامی باشند

🔹 رئیس مجلس تاکید کرد: دستگاه تربیتی جمهوری اسلامی چه در مدارس و چه در دانشگاه ها با همت جوانان و عموم دلباختگان به آرمان انقلاب اسلامی باید به نحوی تحول یابد که تربیت جوانان نخبه و شجاع با الگو پذیری از امثال شهید چمران و سایر شهدای انقلاب اسلامی در آن استثنا و کمیاب نباشد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup