🔺 کانون کارگزاران بورس: به جلسات متعدد فعالان بازار سرمایه در تدوین پیش‌نویس قانون جدید توجهی نشد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 کانون کارگزاران بورس: به جلسات متعدد فعالان بازار سرمایه در تدوین پیش‌نویس قانون جدید توجهی نشد

🔺 کانون کارگزاران بورس: به جلسات متعدد فعالان بازار سرمایه در تدوین پیش‌نویس قانون جدید توجهی نشد

🔹 مدیر حقوقی کانون کارگزاران بورس از بی توجهی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس به جلسات متعدد فعالان بازار سرمایه در تدوین پیش‌نویس قانون جدید بازار اوراق بهادار خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup