🔺 وزیر بهداشت: ایجاد قرارگاه جوانی جمعیت در راستای اجرای مصوبه مجلس بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزیر بهداشت: ایجاد قرارگاه جوانی جمعیت در راستای اجرای مصوبه مجلس بود

🔺 وزیر بهداشت: ایجاد قرارگاه جوانی جمعیت در راستای اجرای مصوبه مجلس بود

🔹 وزیر بهداشت با بیان اینکه تنها ۷ سال برای رفع بحران جمعیت به عنوان یک پیچ تاریخی ایجاد شده در کشور فرصت داریم، از ایجاد ستاد جوانی جمعیت در جهت اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup