🔺 رشد بیش از 4 درصدی اقتصاد ایران به روایت مرکز آمار و بانک مرکزی/ تولید ناخالص داخلی به 756 هزار میلیارد تومان رسید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 رشد بیش از 4 درصدی اقتصاد ایران به روایت مرکز آمار و بانک مرکزی/ تولید ناخالص داخلی به 756 هزار میلیارد تومان رسید

🔺 رشد بیش از 4 درصدی اقتصاد ایران به روایت مرکز آمار و بانک مرکزی/ تولید ناخالص داخلی به 756 هزار میلیارد تومان رسید

🔹 بررسی آمارهای اقتصادی سال 1400 نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) از 725 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 756 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسیده که رشد 4.3 درصدی را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب ...
popup