🔺 «نان کارتی» به تهران رسید

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 «نان کارتی» به تهران رسید

🔹 یارانه مابه‌التفاوت قیمت‌ را می‌خواهند به نانوا بدهند و مردم باید کارت بکشند. از کجا معلوم که چند کارت باید بکشند؟ از کجا مشخص می‌شود که مردم چقدر مصرف دارند؟ باید یارانه نان را مستقیم به حساب مردم می‌ریختند تا مردم آن را برداشت کنند.

ادامه مطلب ...
popup