🔺 وزرای انقلابی دولت، قدر اعتماد مجلس را بدانند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وزرای انقلابی دولت، قدر اعتماد مجلس را بدانند

🔹 نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مجلس با 4 موضوع شدید تحریم، آثار جنگ اوکراین، جراحی اقتصادی و آواربرداری از ویرانه‌های قبل روبرو است، گفت: باید به دولت بیشتر فرصت داد و وزرای انقلابی نیز باید قدر اعتماد مجلس را بدانند.

ادامه مطلب ...
popup