🔺 خداحافظی بازار با برنج زیر ۴۰هزار تومان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خداحافظی بازار با برنج زیر ۴۰هزار تومان

🔹 در خواربارفروشی‌ها قیمت بعضی ارقام کیفی مثل گیلان کشت دوم کیلویی ۱۳۴هزار تومان، هاشمی درجه یک کیلویی ۱۲۲هزار تومان، صدری و طارم محلی کیلویی ۱۰۵هزار تومان و برنج نیم‌دانه بالای کیلویی ۵۰هزار تومان گزارش شده است.

ادامه مطلب ...
popup