🔺 وزارت نفت و بانک توسعه صادرات ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 وزارت نفت و بانک توسعه صادرات ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

🔺 وزارت نفت و بانک توسعه صادرات ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

🔹 وزارت نفت و بانک توسعه صادرات ایران به‌منظور اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مبنی بر توسعه ظرفیت‌ها، ایجاد هم‌افزایی و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب ...
popup