🔺 آموزش و پرورش خوزستان 10 هزار نیرو کمبود دارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آموزش و پرورش خوزستان 10 هزار نیرو کمبود دارد

🔹 نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت: از مهم ترین مباحثی که در آموزش و پرورش مشهود است موضوع کمبود نیروی انسانی است و باید گفته شود که آموزش و پرورش خوزستان حدود 10 هزار نیرو کمبود دارد و چنین موضوعی نگران کننده است.

ادامه مطلب ...
popup