🔺 بررسی برنامه‌های سازمان زندان‌ها پیرامون مهارت‌آموزی به زندانیان و حمایت از خانواده‌هایشان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بررسی برنامه‌های سازمان زندان‌ها پیرامون مهارت‌آموزی به زندانیان و حمایت از خانواده‌هایشان

🔺 بررسی برنامه‌های سازمان زندان‌ها پیرامون مهارت‌آموزی به زندانیان و حمایت از خانواده‌هایشان

🔹 سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از بررسی برنامه‌های سازمان زندان‌ها پیرامون مهارت‌آموزی به زندانیان در راستای توانمندسازی، حرفه آموزی و اشتغال آنها و حمایت از خانواده‌هایشان و اعلام آمادگی اعضای این کمیسیون در جهت حمایت از سازمان زندان‌ها برای تحقق اهدافی که در این حوزه دارند، خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup