🔺 تحریم‌های صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته خنثی شده است/ کاخ سفید دست از زیاده‌خواهی بردارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تحریم‌های صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته خنثی شده است/ کاخ سفید دست از زیاده‌خواهی بردارد

🔺 تحریم‌های صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته خنثی شده است/ کاخ سفید دست از زیاده‌خواهی بردارد

🔹 عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد صنعت پتروشیمی کشورمان از دو دهه گذشته تحت تحریم قرار دارد لذا ایجاد محدودیت برای چند شرکت نمی‌تواند در این حوزه اثرگذار باشد.

ادامه مطلب ...
popup