🔺 نابسامانی بازار دارو ناشی از تعارض منافع است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نابسامانی بازار دارو ناشی از تعارض منافع است

🔹 نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نابسامانی بازار دارو ناشی از تعارض منافع است، گفت: برای رفع این تعارض باید آموزش، اعطای صلاحیت و کنترل تخلفات پزشکی، تعیین اقلام دارویی مجاز، ارائه خدمات درمانی، ثبت سفارش، مجوزهای تجارت دارو و تخصیص منابع، تعیین اقلام دارویی و کنترل واردات باید مستقل شود.

ادامه مطلب ...
popup