🔺 تاکید رئیسی بر نقش‌آفرینی موثرتر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تقویت بنیان‌های آموزشی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تاکید رئیسی بر نقش‌آفرینی موثرتر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تقویت بنیان‌های آموزشی

🔺 تاکید رئیسی بر نقش‌آفرینی موثرتر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تقویت بنیان‌های آموزشی

🔺 تاکید رئیسی بر نقش‌آفرینی موثرتر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تقویت بنیان‌های آموزشی

🔹 رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت بررسی راهکارهای مناسب برای تقویت بنیه علمی و ارتقای آموزش‌ها در سطوح مختلف تحصیلی گفت: شورای‌عالی انقلاب نقش‌آفرینی موثرتری در تقویت بنیان‌های آموزشی کشور ایفا کند.

ادامه مطلب ...
popup