🔺 باستان‌شناسی احمد دهقان در «جشن جنگ»

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 باستان‌شناسی احمد دهقان در «جشن جنگ»

🔹 احمد دهقان در «جشن جنگ» به تعبیری حکم یک باستان‌شناس را دارد. باستان‌شناسی که از دل کشف و نمایش آنچه پیدا کرده است سعی دارد گذشته باشکوه مردمی را به آنها نشان دهد که شاید امروزه چیزی همانند آن را در زندگی خود حس نمی‌کنند.

ادامه مطلب ...
popup