🔺 اصناف کشور سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اصناف کشور سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصناف کشور جزء سربازان و در خط اول جبهه اقتصادی هستند، گفت: ما به عنوان مجلس شورای اسلامی حمایت‌های لازم را از آنها از جمله اصناف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی خواهیم داشت.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup