🔺 گام مهم مجلس برای قانون اجاره داری/ کمیسیون عمران طرح اجاره‌داری و طرح پیشنهادی وزارت راه را بررسی کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گام مهم مجلس برای قانون اجاره داری/ کمیسیون عمران طرح اجاره‌داری و طرح پیشنهادی وزارت راه را بررسی کند

🔺 گام مهم مجلس برای قانون اجاره داری/ کمیسیون عمران طرح اجاره‌داری و طرح پیشنهادی وزارت راه را بررسی کند

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح تصمیمات جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا، اعلام کرد که بخشی از طرح فعلی مجلس در این شورا به تصویب رسیده که بر این اساس، کمیسیون عمران می‌تواند این مصوبات را به همراه، طرح فعلی مجلس و طرح پیشنهادی وزارت راه در خصوص اجاره‌بهای مسکن بررسی کند تا قانون جامعی تا پایان زمستان در این خصوص تصویب شود.

ادامه مطلب ...
popup