🔺 چرا آیین نامه واردات خودرو تنظیم نشده است؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چرا آیین نامه واردات خودرو تنظیم نشده است؟

🔹 نماینده مردم مرودشت در مجلس ضمن انتقاد از عدم تنظیم آیین نامه واردات خودرو از سوی وزارت صمت گفت: از وزیر صمت می خواهم قبل از استیضاح این آیین نامه را تنظیم کند تا ترتیب اثر در نگاه نمایندگان نسبت به استیضاح ایشان داده شود.

ادامه مطلب ...
popup