🔺 توسعه دیپلماسی اقتصادی و شراکت راهبردی با اقتصاد دوم جهان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 توسعه دیپلماسی اقتصادی و شراکت راهبردی با اقتصاد دوم جهان

🔹 یکی از وعده‌های اصلی آیت‌الله ابراهیم رئیسی عدم محدودکردن روابط خارجی و اقتصادی به غرب و توسعه همکاری‌های راهبردی با کشورهای شرق، از جمله چین بود که در یک سال گذشته اقدامات خوبی در راستای تحقق این وعده انجام شده و نتایج ملموسی نیز از این رویکرد نصیب کشور شده است.

ادامه مطلب ...
popup