🔺 افزایش اختلافات در اصلی‌ترین حزب رقیب حزب حاکم انگلیس

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 افزایش اختلافات در اصلی‌ترین حزب رقیب حزب حاکم انگلیس

🔹 رویکرد کایر استارمر رهبر حزب کارگر و رئیس دولت در سایه انگلیس در قبال اعتصاب کارکنان حمل و نقل ریلی این کشور، به انتقاد‌ها از او و ایجاد دو دستگی در این اصلی‌ترین حزب رقیب دولت و حزب حاکم انگلیس منجر شد.

ادامه مطلب ...
popup