🔺 سپاه امسال به۸ هزار روستا آب رسانی می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سپاه امسال به۸ هزار روستا آب رسانی می‌کند

🔺 سپاه امسال به۸ هزار روستا آب رسانی می‌کند

🔹 فرمانده کل سپاه در آیین آغاز رزمایش مشترک صرفه جویی مصرف آب و برق:عبور موفق از جنگ اقتصادی موضوع ورود سپاه به صرفه جویی آب و برق است. سرلشکر سلامی با بیان اینکه امسال ۸ هزار روستا توسط سپاه آب رسانی خواهد شد، گفت: عبور موفق از جنگ اقتصادی موضوع ورود سپاه به صرفه جویی آب و برق است.

ادامه مطلب ...
popup