🔺 اجرای پروژه راه آهن درود - بروجرد - ملایر حاصل پیگیری های مستمر در مجلس دهم و یازدهم بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اجرای پروژه راه آهن درود - بروجرد - ملایر حاصل پیگیری های مستمر در مجلس دهم و یازدهم بود

🔺 اجرای پروژه راه آهن درود - بروجرد - ملایر حاصل پیگیری های مستمر در مجلس دهم و یازدهم بود

🔹 نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: موضوع راه آهن به یک مطالبه در صحن مجلس و فضای دولت و همچنین اخذ مجوزهای لازم و ردیف اعتباری در بودجه و تثبیت موضوع از دستاوردهای دوره دهم مجلس و همچنین مطالعه، انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی مکمل پیگیری های مجلس دهم در مجلس یازدهم بود .

ادامه مطلب ...
popup