🔺 عیادت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح از خلبانان جنگنده f_۱۴

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 عیادت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح از خلبانان جنگنده f_۱۴

🔺 عیادت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح از خلبانان جنگنده f_۱۴

🔺 عیادت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح از خلبانان جنگنده f_۱۴

🔹 به دستور امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و‌پشتیبانی نیرو‌های مسلح، نماینده ایشان در استان اصفهان به همراه برخی از مسئولین شرکت هواپیما سازی وزارت دفاع (هِسا) به نمایندگی از وزیر دفاع از خلبانان تازه مجروح شده جنگده f_۱۴ عیادت کردند.

ادامه مطلب ...
popup