🔺 امروز باید با نگاه به آینده و آینده‌پژوهی، تهدیدات را بشناسیم/ شهید چمران دانشمند به تمام معنا و یک رزمنده واقعی بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امروز باید با نگاه به آینده و آینده‌پژوهی، تهدیدات را بشناسیم/ شهید چمران دانشمند به تمام معنا و یک رزمنده واقعی بود

🔺 امروز باید با نگاه به آینده و آینده‌پژوهی، تهدیدات را بشناسیم/ شهید چمران دانشمند به تمام معنا و یک رزمنده واقعی بود

🔹 معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز باید با نگاه به آینده و آینده‌پژوهی، تهدیدات را بشناسیم و مطابق با آن خودمان را آماده کنیم.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup