🔺 ساماندهی کارکنان دولت ماحصل حمایت رییس مجلس و تلاش کمیسیون اجتماعی است/ این طرح با هدف ایجاد عدالت استخدامی پیگیری می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ساماندهی کارکنان دولت ماحصل حمایت رییس مجلس و تلاش کمیسیون اجتماعی است/ این طرح با هدف ایجاد عدالت استخدامی پیگیری می‌شود

🔺 ساماندهی کارکنان دولت ماحصل حمایت رییس مجلس و تلاش کمیسیون اجتماعی است/ این طرح با هدف ایجاد عدالت استخدامی پیگیری می‌شود

🔹 رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس، ضمن اهدافی که از طریق طرح ساماندهی کارکنان دولت دنبال می کنند تاکید کرد که ساماندهی کارکنان دولت ماحصل حمایت رییس مجلس و تلاش کمیسیون اجتماعی است.

ادامه مطلب ...
popup