🔺 اقدامات آمریکا برای مهار تورم تاریخی، اقتصاد جهان را وارد رکود عمیق می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اقدامات آمریکا برای مهار تورم تاریخی، اقتصاد جهان را وارد رکود عمیق می‌کند

🔺 اقدامات آمریکا برای مهار تورم تاریخی، اقتصاد جهان را وارد رکود عمیق می‌کند

🔹 کارشناس بازارهای مالی معتقد است اگر بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم تاریخی در این کشور نرخ بهره را در یک جلسه تا ۱ درصد افزایش دهد، می‌تواند باعث فروپاشی در بازارهای مالی شده و جهان را وارد رکودی عمیق اما تورمی کند.

ادامه مطلب ...
popup