🔺 رئیسی: پروژه‌های نیمه تمام خراسان شمالی مردم را رنج می‌دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیسی: پروژه‌های نیمه تمام خراسان شمالی مردم را رنج می‌دهد

🔺 رئیسی: پروژه‌های نیمه تمام خراسان شمالی مردم را رنج می‌دهد

🔹 رئیس جمهور با بیان اینکه برخی مشکلات از جمله وجود تعداد زیادی طرح‌های نیمه تمام در استان‌های مختلف و از جمله این استان مردم را رنج می‌دهد، گفت: دولت از همین رو در سفر‌های استانی نهضت اتمام پروژه‌های نیمه تمام را راه انداخته است.

ادامه مطلب ...
popup