🔺 هماهنگی ارکان قوه مجریه در تعامل سازنده با قوه مقننه رسالت اصلی معاونت امور مجلس است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 هماهنگی ارکان قوه مجریه در تعامل سازنده با قوه مقننه رسالت اصلی معاونت امور مجلس است

🔺 هماهنگی ارکان قوه مجریه در تعامل سازنده با قوه مقننه رسالت اصلی معاونت امور مجلس است

🔹 معاون نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری گفت: از وظایف ذاتی و رسالت اصلی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را ایجاد هماهنگی بین همه ارکان قوه مجریه در تعامل سازنده با قوه مقننه دانست.

ادامه مطلب ...
popup